Graag nodigen wij u uit om op dinsdag 22 september 2015 bij ons een kijkje achter de schermen te nemen. Tijdens deze bijeenkomst kunt u ervaren hoe Bruynzeel en Philips de eerste stappen hebben gezet in het vormgeven van een circulair economisch model en hoe de partijen concreet samenwerken om dit in de praktijk te brengen.

Circulaire Economie
Over 25 jaar hebben we in totaal 3 aardbollen nodig om in onze grondstof- en materiaalbehoefte te voorzien. Tijd voor verandering, tijd voor een circulaire economie. Om bij te dragen aan het optimaal behoud van grondstoffen en het hergebruik van materialen, is Bruynzeel Storage Systems een samenwerking aangegaan met Philips. Circulaire verlichting is voor Bruynzeel de nieuwe standaard in de transitie naar circulaire economie.

Philips en Bruynzeel Storage Systems
Bruynzeel Storage Systems is één van de bedrijven die de principes van de circulaire economie implementeert en die gebruik maakt van Philips Circular Lighting. Door het gebruik van energie-efficiënte LED-verlichting wordt 73% afname van het elektriciteitsverbruik gerealiseerd. Grondstoffen worden maximaal benut doordat Philips eigenaar blijft van de installatie. Zij zorgen voor een tweede leven van het systeem, waardoor het circulaire model compleet wordt. Het vernieuwde lichtdesign zorgt daarnaast voor een verbeterde lichtbeleving en optimale veiligheid. Deze oplossing biedt dus voordelen op het gebied van duurzaamheid, productiviteit én effectiviteit.

De sprekers
De sprekers die u mee zullen nemen in deze praktijksessie over circulaire economische business modellen zijn:

Igor La Vos
CEO Bruynzeel Storage Systems
“Duurzame samenwerking als sleutel tot het vormgeven van een circulaire economie”

Frank van der Vloed
General Manager Philips Lighting Benelux
“Circulair samenwerken is meer dan alleen energie en kosten besparen”

Thomas Rau
Innovator en oprichter van Turntoo
“Van waardeverlies naar waardecreatie – het faciliteren van de echte behoefte”

Bram Adema
Directeur Corporate Facility Partners
“Nul kilogram nieuwe grondstoffen per persoon voor het duurzaam voortbestaan van leven op planeet aarde”