Identiek personeel door flexplekken??? De maand januari is voor velen een moment van vooruitkijken en plannen. Dat deed ook Prof. Wim Derksen – Hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit.

Onder bovenstaande kop etaleerde hij zijn visie op wat flexwerken betekent voor de kantoorwerker en welk verbeten management er wel niet zit achter ondernemingen of overheden, die de weg van het nieuwe werken zijn ingeslagen. Zijn visie was (ik parafraseer): De reden voor flexwerken is goedkoper, goedkoper en goedkoper. De kantoorwerker wordt geüniformeerd en moet een proceswerker worden en het flexwerken zou dat proces moeten ondersteunen. Medewerkers zouden geen kennis meer nodig hebben want zij doen voorgeprogrammeerd werk want zij zitten daarom immers aan identieke werkplekken voor identieke werknemers. Toen ik dat las dacht ik, “komt de professor wel eens uit zijn torentje en gaat echt kijken bij bedrijven hoe dat werkt?”. Alles wat hij omschrijft hoe het zou moeten zijn, komt bij rechtgeaarde bedrijven wel degelijk aan de orde. Sterker nog, dat is het uitgangspunt van Het Nieuwe Werken: Creativiteit, leren kennen van de mening van anderen, zelfbeschikking en verantwoordelijkheid kennen en nemen. Dat je dat kan op minder vierkante meters, met minder bouwvolume, minder meubilair en met lagere kosten, is een slipstream-effect van New Ways of Working. Geen doel. Toch maar weer even de BV IK Prof. Derksen is wellicht nog niet vertrouwd met de BV IK. Deze persoon heeft namelijk bovenstaande kenmerken en werkt daarnaar. Toegegeven, van huis uit is de mens een roedeldier. Een groepsmens die graag een sterke leider boven zich heeft en die duidelijk aangeeft wat mag en wat kan. Die de richting bepaalt en je vertelt wat en wanneer te doen. Dat geeft zekerheid en rust. Niet voor niets zijn wij zeer decadent verzekerd. Je kan zelfs tegenwoordig verzekeringen afsluiten voor verzekeringen die je vergeten bent af te sluiten. Hierin behoort Nederland tot de top in de wereld. Maar, zoals ik zei: Van nature. Het vervelende van de huidige maatschappij is echter, dat deze houding niet meer voldoende is om je te handhaven. En dat hoeft natuurlijk niet alleen te slaan op materieel handhaven. De gebruikelijke pyramide van Maslov heeft meer dan ooit geldingswaarde. Want hoe gelukkiger je je voelt, hoe hoger je prestatieniveau. Het zijn juist de mensen die zich gedragen als het roedeldier, die afhaken wanneer het nieuwe werken wordt geïntroduceerd. Happy people produce quality. Daarop richt zich het nieuwe werken. In de gedachte dat “als je doet wat je graag wil, hoef je nooit meer te werken”.