WIJ BESCHOUWEN MVO ALS ESSENTIEEL "INGREDIËNT" VOOR HET BEREIDEN VAN ONZE HOOFDGERECHTEN.

ONZE MVO FILOSOFIE

De één ziet MVO als een “hoofdgerecht”, de ander als “bijgerecht”. Dit heeft alles te maken met of we MVO als essentieel onderdeel zien van de manier waarop we zaken doen of iets dat we er bij doen. Hoewel er niets mis is met MVO als bijgerecht, beschouwen wij bij Bruynzeel MVO als één van de fundamenten van ons business model.

Dit betekent dat bij alles wat we doen we MVO beschouwen als essentieel “ingrediënt” voor het bereiden van onze hoofdgerechten.

PRIMAIRE DOELSTELLING

Oplossingen bieden volgens het circulaire economie model.

SECUNDAIRE DOELSTELLING

Binnen dit kader de inclusieve economie maximaliseren.

Lange termijn ambitie

In 2025 willen we werken volgens het model van de circulaire economie. Tegen het einde van 2020 hebben we een realistische ambitie vastgesteld om onze oplossingen en processen hieraan te laten voldoen.

De feiten op een rij

We werken al tientallen jaren aan het beperken van de gevolgen die onze producten en productie hebben op het milieu. Het is een voortdurende inspanning waarover we u graag op de hoogte willen houden.

Circular Economy Bruynzeel Storage Systems
Partners Bruynzeel Storage Systems

Onze partners en adviseurs

Bij het vormgeven van een circulaire economie, realiseren we ons dat we slechts één van de vele spelers zijn die een zinvolle bijdrage aan deze nieuwe economie kan leveren. Daarom zijn partnerschappen het belangrijkste element om dit uitdagende proces te laten slagen. Samen met onze partners en adviseurs hebben we al enkele aanzienlijke stappen gezet en zullen er nog vele volgen.

Gezondheid en veiligheid

Bruynzeel Storage Systems is een zorgzaam bedrijf. Wij zijn van mening dat je alleen aan een solide en succesvolle organisatie kunt blijven bouwen als medewerkers veilig kunnen werken en zich veilig voelen. Gezondheid en veiligheid gaat bij Bruynzeel dan ook verder dan voldoen aan de locale wet- en regelgeving. We stimuleren voorwaarden als leiderschap, betrokkenheid en het geluk van de Bruynzeel gemeenschap en diens individuele gezinsleden.

Gezondheid en veiligheid Bruynzeel Storage Systems
Circulaire economie Bruynzeel Storage Systems

Respect voor ons milieu

Als we verder de 21ste eeuw inkijken, dan zien we dat de wereld geconfronteerd wordt met een groot aantal uitdagingen. Ze zal onder stres moeten voldoen aan de behoeften van een groeiende wereldbevolking met oprakende hulpbronnen. Bruynzeel Storage Systems ziet het als zijn verantwoordelijkheid de transitie te maken naar een circulaire economie. Dit om te kunnen werken aan een werkelijk duurzame toekomst. Een toekomst zonder afval, in synergie met onze omgeving en grondstoffen. Een toekomst waar ieder product is ontworpen voor een kringloop van hergebruik. Een toekomst waarin verschillende materialen en productiecycli nauwkeurig zijn uitgelijnd, zodat de uitgang van het ene proces altijd input geeft voor een ander.

Leveren van de hoogste kwaliteit

Bij Bruynzeel stellen we de norm als het gaat om het leveren van de hoogte kwaliteit producten. Onze producten voldoen aan- en overtreffen de toonaangevende internationale kwaliteitsnormen, zoals blijkt uit onze talrijke certificeringen van onafhankelijke deskundigen.

Kwaliteit Bruynzeel Storage Systems
Ondersteuning-en-retentie Bruynzeel Storage Systems

Ondersteuning en retentie

Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van goed gekwalificeerde mensen is belangrijk voor ons. Om dit te bereiken bieden wij onze medewerkers de mogelijkheid om trainingen of opleidingen te volgen, geheel op onze kosten. Door deze aanpak hoopt Bruynzeel persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en hiermee het verhogen van de waarde van ‘het leven bij’ Bruynzeel en ‘het leven na’ Bruynzeel.