ARCHIEF VAN FRANS, NEDERLAND

ARCHIEF VAN FRANS
De samenwerking was in één woord super! “Als Regionaal Historisch Centrum zijn wij het streekarchief voor de regio’s Peelland en Kempenland. We beheren de historische archieven van twintig gemeenten uit deze regio en een aantal particuliere archieven. In totaal hebben we tien kilometer cultureel erfgoed in beheer: documenten, prenten, schilderijen, films en ander beeldmateriaal.”
Locatie “Ons pand is in 2000 gebouwd op een A-locatie in het hartje van Eindhoven. We zijn daardoor makkelijk bereikbaar voor het publiek en erg toegankelijk. We hebben een uitstekend geoutilleerde publieksruimte die redelijk wordt bezocht. Ook organiseren we activiteiten en exposities waar veel mensen op afkomen.” “Het RHC is destijds ontworpen met maar één doel: om er een archief te huisvesten. Het is een spraakmakend gebouw dat aan alle technische eisen voldoet. Dat is natuurlijk prachtig. Maar het betekent ook dat je het, zonder ingrijpende verbouwingen, voor weinig anders kunt gebruiken. Nu de subsidiestromen afnemen en we steeds meer bezoekers via internet bedienen, wordt het voor ons lastiger de exploitatie rond te krijgen. Extra inkomsten verwerven door een deel van het gebouw te verhuren is nauwelijks optie. Daar leent het zich nagenoeg niet voor.” “We zoeken het liever in vernieuwing en verbreding. We zijn volop in beweging met de omslag van archiefbeheerder naar beheerder van regionaal cultureel erfgoed. Eindhoven is de stad van de Design Academy. Design is dus ook een van onze speerpunten. We huisvesten sinds 2011 het Louis Kalff Instituut, het landelijk erfgoedcentrum voor industriële vormgeving.”
Inrichting van het depot “Sinds vorig jaar richten we ons op het beheer van de schilderijen-, textiel- en fotocollectie van het inmiddels gesloten Museum Kempenland uit Eindhoven. Vooruitlopend daarop hebben we met hulp van Bruynzeel een depotruimte ingericht. De keuze viel op Bruynzeel vanwege de prijs, de gedegen indruk en de goede voorbereiding. Wat ook meespeelde: Bruynzeel maakt echt werk van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze gebruiken bijvoorbeeld duurzame materialen en zorgen dat het restafval verantwoord wordt afgevoerd.” Eindoordeel over Bruynzeel “We hebben samen met de mensen van Bruynzeel een inrichtingsplan gemaakt. Een kleine ploeg medewerkers van Bruynzeel heeft dat vervolgens uitgevoerd. Die mensen verdienen een groot compliment. Altijd bereikbaar, snel reageren, vriendelijk in de omgang, nooit overlast. De samenwerking was in één woord super!”