CENTRALE ARCHIEF SELECTIEDIENST, NEDERLAND

De archiefrekken van de CAS werden uitgebreid met ruim 72 km extra opslagcapaciteit. Dankzij de installatie van Compactus® Double Decker, een verrijdbaar opslagsysteem met meerdere etages, werd de ruimte optimaal benut.
De oplossing Het verrijdbare opslagsysteem met meerdere etages dat bij CAS werd geïnstalleerd, is uniek: dit is de eerste Compactus® Double Decker ter wereld met een ‘slave’. Een ‘slave’ is een extra wagen die gelijk met de eerste verrijdbare kast wordt verplaatst. Zo kunnen langere gangen gecreëerd worden. Het verrijdbare opslagsysteem van CAS is uitgevoerd met gangen met een unieke lengte van 14 meter.