De totale facilitaire kosten per werkplek zijn in 2013 gedaald met 5,3% ten opzichte van het voorgaande jaar, tot € 9.035 exclusief btw per kantoorwerkplek. Dit blijkt uit de NFC Index, die jaarlijks de totale kosten per werkplek en per fte berekent.

Deze daling is de laatste jaren vooral toe te schrijven aan o.a. het efficiënter benutten van gebouwen en de beschikbare vierkante meters. In vergelijking met vorige jaren vlakt de stijging nog steeds af. Ondanks de toename in de recente jaren is het kostenniveau nog significant lager dan dat van 2003. Het verhuurbare vloeroppervlak per werkplek bedroeg 19,6 m2 vvo in 2013. Ten opzichte van 2012 is dit een daling van 2%. Het zijn de eerste tekenen dat de (verborgen) leegstand nu in enige mate kan worden afgestoten en andere concepten worden doorgevoerd. Denk hierbij aan het nieuwe werken, de flexibilisering van de kantoorwerkplek en het toenemend gebruik van alternatieve ruimten waaronder restaurants en ontmoetingsruimten. Het Spacefulness® concept van Bruynzeel Storage Systems stelt zich als doel ruimte te scheppen voor een flexibele kantooromgeving die beïnvloed wordt door HNW. Het Spacefulness® concept helpt bedrijven met de toenemende vraag voor natuurlijke interactie en meer flexibele en duurzame kantoorruimte.