De invoering van HNW heeft de manier van werken behoorlijk veranderd. Niet alleen de fysieke werkomgeving transformeert; HNW brengt een cultuuromslag met zich mee die prikkelt tot een nieuwe manier van werken. Uit verschillende cases is gebleken dat HNW soms voor de nodige weerstand heeft gezorgd maar dat uiteindelijk medewerkers enorm tevreden zijn met de veranderingen. Het is vooral belangrijk om veel zorg te steken in het traject naar HNW toe en om vast te stellen waar men als organisatie nu eigenlijk heen wil. Een duidelijke reeks doelstellingen is hierbij van belang. Het traject naar HNW toe is omvangrijk maar waardevol. Allereerst is dit traject sterk afhankelijk van de specifieke organisatie en is er per definitie geen ‘one best way’. Desalniettemin zijn er wel aandachtspunten die voor iedere organisatie van belang zijn.
Concreet zijn er 3 aanbevelingen te geven ten aanzien van een succesvolle implementatie van Het Nieuwe Werken: Besteed aandacht aan digitale mogelijkheden die ten grondslag liggen aan de nieuwe manier van werken Zorg voor begeleiding van medewerkers naar de nieuwe manier van werken Creëer draagvlak binnen de organisatie en ontwikkel een concept dat specifiek aansluit op behoeften binnen de organisatie 1. Besteed aandacht aan digitale mogelijkheden die ten grondslag liggen aan de nieuwe manier van werken Zoals genoemd begint de implementatie van HNW met de nieuwe fysieke werkomgeving. Belangrijk voor het succes van de nieuwe manier van werken zijn echter de digitale mogelijkheden. Tijd en plaats onafhankelijk werken begint bij aspecten die dit werkelijk mogelijk maken. Er moet daarom worden nagedacht over digitale mogelijkheden. Medewerkers moeten overal toegang hebben tot de bestanden die zij nodig hebben om echt mobiel te kunnen zijn. Als men inzet op locatie ongebonden werk dient er ook nagedacht te worden over mogelijkheden tot vergaderingen op afstand met behulp van videosystemen. 2. Zorg voor begeleiding van medewerkers naar de nieuwe manier van werken Ook is het belangrijk om medewerkers te begeleiden naar de nieuwe manier van werken. Om HNW echt succesvol te implementeren moet een cultuuromslag worden bewerkstelligd. Het is daarom van belang om medewerkers te informeren over nieuwe mogelijkheden. Het is mogelijk om medewerkers voor te bereiden door het aanbieden van trainingsprogramma’s over HNW. Ook is het mogelijk om medewerkers op locatie te laten ‘proeven’ van voorbeeldlocaties. Om de overgang naar HNW te versoepelen is het, indien mogelijk, aan te raden om kleine stappen richting de nieuwe manier van werken te reconstrueren. 3. Creëer draagvlak binnen de organisatie en ontwikkel een concept dat specifiek aansluit op behoeften binnen de organisatie Iets wat toch als belangrijkste les kan worden gezien bij de implementatie van HNW is de noodzaak tot het creëren van draagvlak binnen de organisatie. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat HNW niet alleen de nieuwe fysieke werkomgeving maar ook de manier van werken expliciet verandert en dit heeft draagvlak nodig. De overgang naar HNW is iets wat moet leven binnen de organisatie en zal niet werken wanneer dit wordt opgelegd door hogere hand. Het is daarom zaak om binnen de organisatie te stimuleren dat er wordt nagedacht over de manier van werken. De implementatie van HNW gebeurt idealiter in samenwerking met medewerkers. Zo is het ook mogelijk om een ‘eigen’ HNW concept te ontwikkelen voor de organisatie. Belangrijk hierbij is dat niet aan ieders wens kan worden voldaan, desondanks zal enige compromisvorming leiden tot een concept dat gedragen wordt binnen de organisatie. Hierbij bestaat uiteraard spanning tussen een vooraf bedacht concept van HNW en diverse wensen van medewerkers. Het is in dit proces daarom belangrijk om op zoek te gaan naar draagvlak. Het is aan te raden om medewerkers in ieder geval te betrekken in het verandertraject, hoe dit precies wordt vormgegeven is iets wat sterk organisatieafhankelijk is.