De Eerste Kamer is akkoord met een nieuw wetsvoorstel. In dit wetsvoorstel is vastgelegd dat iedere Nederlander toegang moet hebben tot een openbare bibliotheek, zowel in fysieke als digitale vorm. De nieuwe bibliotheekwet gaat definitief in per 1 januari 2015. Dit meldt de Vereniging Openbare Bibliotheken (VoB). Vijf functies waaraan een openbare bibliotheek moet voldoen, dient als goede basis voor vernieuwing van de bibliotheek. Maar wat als een bestaand bibliotheekgebouw geen ruimte biedt om invulling te geven aan deze functies?
Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Er was een nieuwe bibliotheekwet nodig omdat de oude bibliotheekwet nog uitging van de bibliotheek waar alleen fysieke boeken geleend konden worden. Dit terwijl de meeste bibliotheken er tegenwoordig anders uitzien. Je kunt er koffie drinken, studeren in een stiltekamer, luisteren naar een lezing of meedoen aan een debat. Ondanks dat er geen verplichting voor de gemeente in de wet is opgenomen om een bibliotheek te hebben, biedt de nieuwe bibliotheekwet aanknopingspunten voor goede en vernieuwende openbare bibliotheken voor de zes miljoen Nederlanders die regelmatig de bibliotheek bezoeken. 5 functies als goede basis voor vernieuwing De vijf functies waaraan een openbare bibliotheek moet voldoen, bieden een goede basis voor vernieuwing van de bibliotheek en de maatschappelijke rol die de bibliotheek vervult:
  • Een bibliotheek moet een plek zijn waar kennis en informatie beschikbaar is (‘de uitleenfunctie’);
  • waar mogelijkheden zijn om je te ontwikkelen en educatie op te doen;
  • waar lezen en het laten kennismaken met literatuur wordt bevorderd;
  • waar ontmoeting en debat wordt georganiseerd;
  • en waar mensen kunnen kennismaken met kunst en cultuur.
Hoe creëer ik ruimte in een bestaand bibliotheekgebouw om invulling te geven aan deze functies? De invulling van deze functies is maatwerk. In een bibliotheek in een stad is bijvoorbeeld meer behoefte aan stilteplekken voor studenten, terwijl op het platteland de bibliotheek eerder een combinatie van filmhuis, muziekschool en bibliotheek onder één dak zal zijn. Maar hoe creëer je ruimte voor dit soort activiteiten in een bestaand bibliotheekgebouw dat altijd puur was ingericht voor de uitleen van fysieke boeken? Verrijdbare bibliotheekrekken bieden de oplossing. Een verrijdbaar bibliotheekrek heeft namelijk maar één toegangspad nodig, waardoor u over 50% meer ruimte beschikt ten opzichte van traditionele bibliotheekrekken. Ruimte voor een kunstexpositie, een debat, lezingen of misschien wel kleinschalige theatervoorstellingen. Welke activiteiten zou u organiseren als u over 50% meer ruimte zou beschikken?