Slechts een klein deel van de collectie van Nederlandse musea is toegankelijk voor publiek. De rest ligt opgeslagen in depots. De Wereld Draait Door brengt hier verandering in en opent op 29 januari 2015 in het Allard Pierson Museum in Amsterdam een pop up museum. Het VARA televisieprogramma viert hiermee haar tienjarig jubileum. De vaste tafelgasten richten een deel van het Allard Pierson Museum in met verborgen werk uit de depots van tien grote musea in Nederland in het thema “Verborgen Kunstenaars”.
Onzichtbare collectie zichtbaar Het primaire doel van een depot is het opslaan van de collectie onder optimale omstandigheden. Deze omstandigheden betreffen niet alleen de klimatologische en beveiligingsaspecten maar ook de toegankelijkheid en overzichtelijkheid van de collectie. De kunstwerken moeten beschikbaar zijn voor transporten (voor bruiklenen en eigen tentoonstellingen), en voor restauratie, registratie en documentatie. Een groot deel van de collectie dat opgeslagen ligt in een depot blijft meestal onzichtbaar en ontoegankelijk voor het publiek. De gastconservatoren Om ook het onzichtbare deel van de collectie voor het publiek toegankelijk te maken besloot het VARA televisieprogramma een tijdelijk “open depot” in te richten. Daarvoor doopte het programma enkele vaste tafelgasten om tot gastconservatoren: Jasper Krabbé – Stedelijk Museum Amsterdam Cécile Narinx – Centraal Museum Utrecht Herman Pleij – Museum Catharijneconvent Halina Reijn – Museum de Fundatie Marc-Marie Huijbregts – Van Abbemuseum Nico Dijkshoorn – Het Drents Museum Pieter van Vollenhoven/Nico de Haan – Rijksmuseum/Bijzondere Collecties van de UvA Joost Zwagerman – Gemeentemuseum Den Haag Fidan Ekiz – Nederlands Fotomuseum Jan Mulder – Groninger Museum De gastconservatoren van DWDD gaan elk in een ander museumdepot op zoek naar werk van verborgen meesters. Bruynzeel heeft een aantal van deze museadepots mogen inrichten met opslagsystemen. Enkele van deze systemen zijn terug te zien in de uitzending van DWDD POP UP MUSEUM. Bekijk hier de uitzending van 5 januari 2015 en laat u inspireren: