In samenwerking met bijna 60 organisaties vanuit overheid en bedrijfsleven, gaat Bruynzeel Storage Systems actief bijdragen aan de ontwikkeling en realisatie van circulaire gebouwen. Dit werd tezamen met ZKH prins Carlos de Bourbon de Parme en Hoofddirecteur Interne Organisatie bij het Ministerie van Economische Zaken Ric de Rooij op 13 januari 2015 bekrachtigd met een officiële ondertekening. Deze feestelijke ondertekening markeert de officiële start van de Green Deal Circulaire Gebouwen. De Green Deal Circulaire Gebouwen richt zich op een minimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen en producten bij het ontwerp en de exploitatie van bedrijfsgebouwen. Voor gebouwen betekent dit niet alleen het kijken naar materialen, maar ook naar levensduurverlenging door het maximaal aanpasbaar maken van de gebruiksfunctie van een gebouw.
“We moeten terug naar de basis; hoe minder grondstoffen en energie nodig zijn voor de bouw, renovatie, inrichting en exploitatie van een gebouw, hoe minder uitputting van grondstoffen, afval en energie verspilling hierdoor ontstaat. We komen bijvoorbeeld niet tot een duurzamere wereld door het plaatsen van een extra zonnepaneeltje op het dak, terwijl we niet naar het energieverbruik kijken! Ook de productie van een zonnepaneel verreist namelijk waardevolle grondstoffen, kost energie om te produceren en zal ooit weer gerecycled moeten worden. Een belangrijk aspect van een circulair gebouw is efficiënt ruimtegebruik. Als de functie van een ruimte, zonder concessies op functie of comfort, gerealiseerd kan worden met minder gebouwinhoud kan men besparen op grondstoffen, materialen en energieconsumptie. Minder ruimte staat namelijk gelijk aan minder grondstoffen en energieverbruik. Bruynzeel kan hierin een belangrijke bijdrage leveren met haar kennis op het gebied van efficiënt en flexibel ruimtegebruik.” Roland van der Velden – Manager Innovation and development, Bruynzeel Storage Systems
Gebouwpaspoort Een belangrijk onderdeel van de Green Deal Circulaire Gebouwen is het ontwikkelen van een gebouwpaspoort. In dit paspoort worden de circulaire kenmerken van een gebouw vastgelegd. Het paspoort helpt ontwikkelaars en gebouwbeheerders zicht te krijgen op de mate waarin gebouwen voldoen aan het circulaire gedachtegoed. Voor de ontwikkeling van het gebouwpaspoort zijn zes pilotprojecten geselecteerd die zowel qua grootte als functie zeer verschillend zijn. De gebouwen hiervoor zijn beschikbaar gesteld door ABN AMRO Bank (Eindhoven), KPN (Apeldoorn), Koninklijke Bibliotheek (Den Haag), Lyceum Schravenlant (Schiedam), Provincie Utrecht (Fort aan de Buursteeg, Renswoude) en een SNS bankwinkel. Alliander heeft haar locatie in Duiven als inspiratielocatie aangeboden. De bedoeling is dat alle deelnemende partijen straks hun eigen projecten en hun bestaande gebouwen aan de hand van een gebouwpaspoort aantoonbaar circulair maken. Bruynzeel Storage Systems mag samen met Corporate Facility Partners, RAU, W/E adviseurs, Stichting Circulaire Economie en Dura Vermeer werken aan het circulair maken van de Koninklijke Bibliotheek. Dit betekend dat wij, met de voorgenomen renovatie van het KB gebouw, rekening dienen te houden met een optimale benutting en minder verspilling van grondstoffen en er sprake moet zijn van waardevermeerdering in de toekomstbestendigheid van het gebouw. Mede initiatiefnemer Bram Adema, directeur CFP en bestuurslid DGBC, zegt over de Green Deal: “In 2030 moet voor ieder gebouw in Nederland bekend zijn hoe circulair het is en waar de verbeterkansen liggen. Dit creëert een enorme maatschappelijke, ecologische en financiële waarde voor Nederland. De benodigde investeringen zullen significant bijdragen aan de duurzame economische groei van Nederland.” De Green Deal Circulaire Gebouwen is een initiatief van Corporate Facility Partners (CFP) en de rijksoverheid. Het initiatief wordt mede ondersteund door organisaties als de Dutch Green Building Council (DGBC), Duurzaam Gebouwd en Facility Management Nederland (FMN), de beroepsvereniging voor facilitair professionals.