Je zit achter je bureau te staren naar je computerscherm, tegenover je belt een collega luidruchtig met een klant. Naast je zoeken collega’s druk een plekje om vandaag te werken. Concentreren kost veel moeite. Herkenbaar?
’Het nieuwe werken’, waaronder de kantoortuin en flexplek, vraagt om een aantal oplossingen die de oorspronkelijke intentie weer op plek één zetten, namelijk de cohesie onder werknemers verhogen, aansporen tot creativiteit en productiviteit en dit alles terwijl er ruimte wordt bespaard. Hierbij staan in mijn optiek een aantal punten centraal: Doordacht en functioneel gebruik van ruimtes, het creëren van een ruisvrijere werkomgeving door goed na te denken over akoestiek en zichtlijnen en als laatste het aansporen tot kennisdeling en creatieve vrijheid.
Mijn naam is Max Rijken en volgend jaar studeer ik af aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Industrieel Ontwerpen. Mijn master richting ‘Design for Interaction’ gaat verder in op de verandering die plaatsvindt in het industrieel ontwerpen; In het ontwerpproces wordt het steeds belangrijk om de gebruiker beter te begrijpen, specifiek hoe de wisselwerking tussen product of service en gebruiker is. Een tijd terug heb ik een kwalitatief onderzoek uitgevoerd in kantoortuinen bij een drietal grote bedrijven in verschillende sectoren, daarbij heb ik verschillende zwaktes maar ook kansen gevonden. Deze inzichten komen vanuit de werknemers zelf en hebben me geholpen bij het ontwerpen van mijn inzending voor Bruynzeel Storage Systems.

Mijn visie op een moderne kantoorinrichting
Mijn visie op een moderne kantoorinrichting kan het beste vertaald worden naar een smakelijk, nauwkeurig opgemaakt bord. Net als elk gerecht heeft een kantoor ook zijn basis ingrediënten: bureaus, stoelen en computers. Het is aan de ontwerper om te zorgen dat zowel de basis, de smaakmakers en de wisselwerking van die twee in de smaak vallen bij de werknemer.

“Een moderne kantoorinrichting kan het beste vertaald worden naar een smakelijk, nauwkeurig opgemaakt bord.”

Smaakmakers in de hoofdrol
Met smaakmakers bedoel ik de elementen die de hoofdrol spelen in een kantoor en die het bedrijf eigen maken, bijvoorbeeld een bedrijf dat werkt met veel fysieke documenten zal als smaakmaker kunnen kiezen voor een bijzonder opslagelement terwijl een creatief bureau zou kunnen gaan voor een ongedwongen plek om samen vrij te kunnen brainstormen. Het is aan de chef, de ontwerper, om er voor te zorgen dat deze verschillende ingrediënten als compositie klopt en de elementen onderling niet botsen.

Sociaal experiment
Ontwerpstudio KNOL uit Eindhoven heeft in 2014 met een sociaal experiment getest in welke omgeving mensen het langst productief werk konden leveren. Dit hebben ze gedaan met het project Out of Office. Door te beginnen met een informele en zeer vrije werkvloer, en deze in vier weken te transformeren tot grijze kantoortuin, is gekeken hoe mensen hierop reageren. De conclusie was dat men zich nog wat onwennig gedraagt in een vrije ruimte, in een strenger ingerichte ruimte werkt men productiever. Ergens in het midden van de twee uitersten is een punt waar de werknemer zich het prettigst voelt.

Max Rijken Crowdsourcing - Bruynzeel Storage Systems
De ‘perfecte’ werkomgeving
Uit deze twee conclusies heb ik opgemaakt dat de ‘perfecte’ werkomgeving bestaat uit eentje waar de werknemer structuur wordt geboden en dat afleiding van buiten af moet worden beperkt, maar aan de andere kant werknemers ook behoefte hebben aan verandering en zelf invloed willen hebben op hun werkomgeving.

De WorkScape
Om terug te komen op de publieke opinie over de huidige opslagkasten durf ik te stellen dat deze niet heel spannend zal zijn. Niks mis mee, maar het is geen smaakmaker. Ik zou dit graag anders zien, want als je een opslagkast vanuit zowel praktisch als abstract oogpunt bekijkt biedt het veel perspectief. Een opslagplek voor fysieke documenten is een plek waar belangrijke informatie wordt verzameld en waar mijlpalen van een bedrijf terug te vinden zijn, werknemers komen hier om informatie te winnen zodat nieuwe ideeën en succes kan ontstaan. De combinatie van dit nieuwe idee over opslagsystemen, mijn visie en de de inzichten vanuit mijn onderzoek hebben geleidt tot mijn ontwerp, de WorkScape. De combinatie van opslagsysteem en de vrijheid om te werken hoe de werknemer zelf wilt kan leiden tot een plek in het kantoor waar het opslagsysteem centraal staat als plek waar men informatie vergaard en het ontstaan van nieuwe ideeën de vrijheid geeft. Dat de huidige trend vooral gaat over de digitalisering heeft hier geen invloed op, er blijft naar mijn mening altijd de behoefte naar fysieke opslag, ontmoetingsplekken en vergaderruimtes.

Max Rijken Crowdsourcing Workscape - Bruynzeel Storage Systems
Een functionele en ruisvrijere werkomgeving creëer je zo
De inrichting van een eigentijds kantoor moet een balans hebben tussen de basis ingrediënten, de structuur die werknemers nodig hebben, en de smaakmakers. Door te kijken naar de compositie van deze elementen ten opzichte van elkaar kunnen bepaalde knelpunten in een kantoortuin worden vermeden. Geef duidelijk aan waar de scheiding ligt tussen de gebieden waar productiviteit de prioriteit heeft en waar creativiteit en ontspanningsruimte wordt geboden. Zo creëer je een functionele en ruisvrijere werkomgeving terwijl er toch ruimte wordt geboden voor kennisdeling en creatieve vrijheid. Door meerdere functies samen te brengen kan het aantal vierkante meters teruggebracht worden en zal het aantal onbemande bureaus worden tegengegaan.
Voelt u zich zo vrij om te reageren op mijn eerste artikel. Nieuwe input of commentaar is altijd welkom!