Hype, Trend of Maatschappelijke Ontwikkeling? In de jaren 80 werd de eerste autotelefoon in gebruik genomen. Het begin van het mobiele tijdperk. Nu – 30 jaar later – loop je met je smartphone / tablet / laptop naar de Hotspots waar het WIFI-signaal van de je de snelste internet toegang geeft. Dat blijft natuurlijk ook niet lang, want de ontwikkelingen gaan steeds verder.
New Ways of Working Hoe vreemd het ook klinkt, dáár ligt de technologische basis van Het Nieuwe Werken. In deze 30 jaar tijd is de wereld helemaal op zijn kop gezet. De visie op management is totaal veranderd net zoals de visie op de persoonlijke inzet van de kenniswerker. The Selfnavigator De hoofdboodschap: Er is een nieuwe kantoorwerker op komst.
  • De selfnavigator, die zoveel mogelijk zijn eigen toekomst bepaalt
  • En die zelf dus kan bepalen waar hij/zij werkt: Thuis, bij de klant, onderweg of op kantoor
  • De beschikbaarheid wordt – deels door globalisatie – 24/7 (Verzekeringspolissen verkoop je niet ’s morgens om 9 uur maar ’s avonds om 9 uur)
  • Outputgerichtheid van de BV “IK”
  • Kortom: Same time / same place; Same time / any place; Any time / any place
En hierbij passen niet de traditionele settings van de traditionele kantoren. En niet de traditionele management stijlen van “ik zie je – dus je werkt”. Dat vraagt om totaal nieuwe inzichten over zelfwerkzaamheid, aansturing, persoonlijke productiviteit. Daar heeft de Nederlandse Maatschappij ruim 30 jaar voor nodig gehad. Dus het is zeker geen hype, de trend is veranderd in een maatschappelijke ontwikkeling. Vierkante meters op de tweede plaats Deze ontwikkelingen betekenen, dat de besparing op vierkante meters een gevolg is van het op andere manieren werken. Niet de doelstelling. Dit is de valkuil voor onervaren facility managers. De ervaring heeft geleerd, dat bij bedrijven die de besparing op vierkante meters als doel hebben, het omvormingsproces is mislukt. Zij hebben verzuimd te investeren in management-ontwikkeling, in adequate hulpmiddelen, aanpassen van de structuren. En te investeren in inrichting die verloren gegane verworvenheden kan compenseren. En dan komt Marlissa Mayer, de CEO van Yahoo met de mededeling dat thuis werken voorbij is. Er moet weer meer gecontroleerd worden. Het oog van de meester(es).…. Snapt zij dan werkelijk niet dat er een andere tijd is aangebroken: Mensen die zelf huizen kopen, kinderen maken, huwen en scheiden en belangrijke beslissingen nemen. Maar die als het op werken aankomt volstrekt onkundig en onbetrouwbaar zijn? Nee, haar adagio is: YOU DO AS YOU ARE TOLD. That’s the American spirit. Productiviteit Daarom: Net nieuwe werken heeft niets met kantoren te maken. De veranderingen die hier plaats vinden zijn het gevolg van de veranderingen in de maatschappij: Het Nieuwe Werken is een visie op management en aansturen van mensen die hun eigen ‘BV IK’ laten werken. Het gaat om PRODUCTIVITEIT. Voor de inrichting betekent dit, dat deze volgend is op het proces van alle ‘BV IK’s, de proces-analyes.