Bruynzeel Storage Systems is al jaren actief bezig met Operational Excellence en het optimaliseren van de kwaliteit. Dat wordt onder andere bereikt door volgens het 5S model te werken, te werken in SGA (verbeter-) teams, en performance management. Door de steeds veranderende organisatie worden er ook steeds andere eisen en voorwaarden gesteld aan de kwaliteit van het werk. Bruynzeel is zich ervan bewust dat de medewerkers hierin een belangrijke rol spelen. Daarom startte in 2012 een groep medewerkers van Bruynzeel Storage Systems met de opleiding MBO-2 Productie of MBO-2 Logistiek. Afgelopen april zijn de laatste examens afgenomen en hebben alle werknemers inmiddels hun diploma in handen. Bruynzeel is trots dat al zijn werknemers het afgelopen anderhalf jaar zo hard gewerkt hebben om het examen te kunnen halen. Ger, Ruud, Nico, Ronnie, Toon, Geert, Latif, Bien, Ron, Anita, Annemie, Jacqueline, Peter, Martien, Wilbert, Laurens, Sasa, Wiel, Marc, Andy, Jac, Ton, Marcel, Bego, Peter en Andrej, van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie MBO-2 diploma!