Bruynzeel Storage Systems gaat actief bijdragen aan de ontwikkeling en realisatie van circulaire gebouwen. Dit zal op 13 januari officieel bekrachtigd worden door het zetten van een handtekening.
“De economie gebruikt te veel grondstoffen: de wereldbevolking zou aan drie aardbollen met grondstoffen nog niet voldoende hebben. De hoogste tijd dus om de handen ineen te slaan.” Bram Adema – Directeur van CFP
De Green Deal Circulaire Gebouwen is gericht op slim gebruik en hergebruik van grondstoffen, producten en goederen zodat deze oneindig hergebruikt, gereproduceerd of zelfs geproduceerd kunnen worden. Met de huidige techniek is het namelijk mogelijk een gebouw zo te bouwen of te verbouwen dat het net zoveel energie opwekt als het verbruikt, of zelfs meer. Dit soort energieneutrale gebouwen zijn gebaat bij een optimaal gebruikt van ruimte; een aspect waar Bruynzeel de nodige kennis van heeft. Naast reductie van grondstofverspilling en van kosten door grondstofgebruik (materialen, energie, etc.) dragen circulaire gebouwen ook bij aan een verlaging van CO2 uitstoot. Daarbij behouden gebouwen en grondstoffen een hogere restwaarde (meer flexibiliteit, langere levensbestendigheid, hogere kwaliteit en hergebruik van materialen).

CIRCULAIRE ECONOMIE

een economisch systeem dat het hergebruik van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardecreatie voor mens, natuur, en economie in iedere schakel van het systeem nastreeft.

CIRCULAIR GEBOUW

een gebouw dat ontworpen, ontwikkeld, beheerd en gebruikt wordt volgens het systeem van de circulaire economie en waardoor het verminderen van grondstofgebruik en maximalisering van hergebruik een centraal aspect van dat gebouw is. Het doel is zo min mogelijk nieuwe grondstoffen te gebruiken en daar waar producten, grondstoffen en systemen worden ingezet, deze zo lang mogelijk (hoogwaardig) in de keten te houden.

Deelnemende partijen Organisaties die hun deelname aan de Green Deal al hebben bevestigd, zijn ABN Amro, Alliander, Brink Groep, Delta Lloyd, Desso, Eneco, FMN, KPN, MVO Nederland, Nuon en Philips. Resultaten Met de resultaten van deze Green Deal kunnen alle gebouwcategorieën in Nederland op het gebied van circulariteit genormeerd en verbeterd worden. De Green Deal Circulaire Gebouwen bestaat uit drie fases: het ontwikkelen van een gebouwpaspoort, de toepassing ervan op 3-5 type gebouwen en doelwaardes vaststellen voor deze gebouwtypes. Aantoonbare toepassing De Green Deal Circulaire Gebouwen richt zich op het gebouw, de installaties en het inbouwpakket. Het doel is om in de periode 2015 – 2016 een gebouwpaspoort te ontwikkelen, waarin de circulaire score gemeten en vastgesteld kan worden. In deze periode wordt tevens het gebouwenpaspoort op minimaal 3 en bij voorkeur circa 5 gebouwen toegepast. Hiervoor zijn al diverse gebouwen ter beschikking gesteld door onder andere ABN Amro en KPN (kantoorgebouwen), de provincie Utrecht (monumentaal gebouw) en HEVO (onderwijsgebouw). Uiterlijk 2017 volgen er concrete normen voor de gebouwprestatie, gemeten in score per circulair gebouw. De deelnemende partijen committeren zich aan het doel om uiterlijk in 2017 een aantoonbare toepassing te realiseren in het circulair maken van gebouw(en), gebaseerd op de ijkpunten toegevoegde waarde, mogelijkheden en relevantie. Opzet is om een verbetering van de gebouwsituatie te creëren met een positieve business case afgestemd op de specifieke mogelijkheden van een gebouw. Het initiatief van de Green Deal Circulaire Gebouwen is samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontwikkeld door Corporate Facility Partners (CFP).