De opwarming van de aarde is een thema dat hoog op de lijstjes staat van onze wereldleiders. Sinds de industriële revolutie in de 19e eeuw op stoom kwam is de economie zienderogen gegroeid. Fabrieken werden uit de grond gestampt om die enorme groei aan te kunnen. Deze fabrieken hadden niet alleen (natuurlijke) energie nodig om te kunnen draaien, maar stootten ook schadelijke gassen uit. Die schadelijke gassen zorgen er voor dat de ozonlaag, die als een laag om de aarde ligt, wordt aangetast. Dat de ozonlaag dunner wordt, betekent dat de zonnestralen makkelijker onze aarde bereiken en ook de UV-straling wordt minder goed tegen gehouden. Deze zonnestralen worden normaal weerkaatst en verlaten dan onze aarde. Maar door de toenemende gas- én roetlaag in onze atmosfeer kunnen de zonnestralen onze aarde niet goed verlaten. Met als resultaat een broeikas. En dat zorgt voor de opwarming van onze aarde. Duidelijk is dat deze opwarming een enorme impact heeft op alle flora en fauna die er is op onze aarde. Het klimaat verandert en dat heeft gevolgen voor onze leefomstandigheden en op alles om ons heen. Als we zo doorgaan zullen diverse diersoorten in hun leefomgeving bedreigd worden of zelfs uitsterven.
Maar wat kunnen we er aan doen? De G7-landen beloven dat zij zich zullen houden aan de belofte om tussen 2010 en 2050 de uitstoot van broeikasgassen te reduceren met 40 tot 70%. Verder committeren de G7-landen zich aan het doel de opwarming van de aarde te beperken tot minimaal twee graden. ‘In de loop van deze eeuw’ moet het doel zijn naar 100% duurzame energie te gaan. Die resultaten kunnen we behalen als we Circulaire Economie omarmen. Zorgvuldig omgaan met grondstoffen, zodat we minder hoeven te produceren en te vervoeren. En dat voorkomt weer de uitstoot van CO2. Ook Bruynzeel zet zich in om de CO2 uitstoot te verminderen. Zo hebben we in 2015 de eerste stappen gemaakt in de Circulaire Economie. Met Philips zijn we een samenwerking aangegaan voor circulaire verlichting in onze productiefaciliteit. Zo kunnen we tot 73% besparen op energie. Maar we maken meer stappen. Samen met onze medewerkers, stakeholders en toeleveranciers hebben we besparingen weten te realiseren op het gebied van gebouwoptimalisatie, logistiek, productieverbeteringen, verpakkingen en opslag. Deze stappen hebben er voor gezorgd dat we in 2015 een besparing hebben weten te realiseren van meer dan 2 miljoen kg CO2. Voor Bruynzeel een enorme grote, goede stap in de richting. Doet u ook mee? Ondanks dat landen die in de G7 deelnemen grote acties moeten nemen, helpen alle kleine beetjes! Wij hopen van harte dat ook u mee zult gaan doen in de Circulaire Economie en zo de opwarming van de aarde met ons probeert af te remmen.