SAAB, ZWEDEN

Nieuwe manier van werken geeft SAAB lucht onder de vleugels Drie jaar geleden besloot SAAB in Linkoping om hun manier van werken te veranderen en nieuwe kantoren te bouwen. Het resultaat was een modern nieuw kantoor waar flexibiliteit en interne openheid goed samengaan met de hoge eisen aan integriteit.
Satellite Architects in Stockholm kreeg de vrije hand om het nieuwe interieur van het kantoor in te richten. Hun ideaalbeeld was helder en duidelijk. Saab wilde een meer natuurlijke manier van uitwisselen van ervaringen en ideeën tussen collega’s aanmoedigen en ging van individuele kamers naar een open werkruimte. Het was de bedoeling dat het gebouw zou worden verdeeld in zogeheten ”ships” (afdelingen). Ze wilden meer flexibiliteit creëren en het makkelijker maken om van het ene project naar het andere te gaan. De opslagruimte was nodig voor het “Clean Desk Policy” van het bedrijf.
Alle persoonlijke eigendommen zouden op een centrale plaats moeten worden opgeslagen en de bureaus moeten aan het einde van de dag helemaal leeg worden gemaakt. De oppervlakken en decoraties in het interieur zijn aangepast om het mogelijk te maken om de beschikbare ruimte te vergroten en te verkleinen. Alles binnen de kaders van de hoge standaarden van veiligheid en vertrouwelijkheid van het bedrijf. Gedeelde verbondenheid en participatie Dit soort veranderingen op een kantoor kunnen bedenkingen en sterke gevoelens oproepen. Interieurarchitect Sofie Hjort van Satellite Architects legt nadruk op het belang om alle partijen te betrekken bij de veranderingen: -We begonnen het project bij SAAB door werkplekgroepen te maken met vertegenwoordigers uit de volgende geledingen: de raad van bestuur, het personeel, de vakbond, de architecten en de experts in sociale wetenschappen. Samen hebben we het pakket van eisen opgesteld en toen de schetsen van het ontwerp van het nieuwe interieur klaar waren, konden we een ”testruimte” opzetten. Deze was representatief voor het gevoel van de nieuwe werkplekomgeving en hierdoor werd het meer tastbaar. Alle betrokkenen hadden de gelegenheid om concreet te zien en te ervaren wat het zou moeten gaan worden, van de zithoek en opslagoplossingen tot het geluiddicht maken en de verlichting, aldus Sofie Deer. Manier van samenwerken en interieurontwerp De Clean Desk Policy word ondersteund door slimme opslagoplossingen. Voor SAAB vond Sophie Deer deze bij Bruynzeel. Door verrijdbare kasten in een kleine ruimte te gebruiken (ook wel een rolarchief of verrijdbaar archief genaamd) nam dit weinig ruimte in. De kasten werden uitgerust met elektronische sloten die geopend en gesloten konden worden met een multifunctionele kaart. Dezelfde kaart wordt ook gebruikt als sleutelkaart, pas en om tijd te schrijven, wat handig is om hem te kunnen volgen en te blokkeren en vervolgens een nieuwe te maken als de kaart wordt verloren. Huisregels en respect Elk ”ship” (afdeling) heeft zijn eigen huisregels gemaakt om intern respect tussen collega’s te waarborgen. Zorg voor anderen is de leidraad als het gaat om sfeer en productiviteit in een kantoor en bij SAAB heeft Sofie Hjort oases gecreëerd waar medewerkers privacy kunnen hebben. In elk ship is een stilteruimte en ruimte waar mensen privacy kunnen hebben. Er zijn ook kleurrijke vergaderruimtes en kleinere ruimtes voor telefoongesprekken. Er zijn in elk ship ook ruimtes voor koffiepauzes op gepaste afstand van het kantoorgedeelte. In de pauzeruimte kan men collega’s ontmoeten om koffie te drinken. Het eten kan worden opgewarmd in een van de drie eetruimtes in het gebouw. Omhoog en naar de toekomst De uitgebreide en spannende veranderingen zijn momenteel in volle gang. Een nieuwe fase begint en de nieuwe manier van werken geeft SAAB in Linkoping veel lucht onder de vleugels op weg naar toekomstige successen.